Súťaž

Ak nám do 31. marca 2023 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Kto je považovaný za tvorcu atomizmu?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Billa Brysona: Stručná história takmer všetkého z vydavateľstva IKAR.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre