Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA.


(najmä) pre stredné školy

 

Ak nám do 31. 10. 2017 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Koľko snímok bolo doteraz (k dátumu vydania článku) zosnímaných z územia Slovenka pomocou družíc Sentinel-1A/1B?

zaradíme vás do žrebovania. Páni profesori, aj vy môžete prihlásiť do súťaže svoju triedu. Piati z vás alebo jedna trieda sa budú môcť zúčastniť exkurzie na Katedru geodetických základov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, kde vám pracovníci katedry ukážu zaujímavé geodetické prístroje a aplikácie. Vaše odpovede na súťažnú úlohu čakáme na e-mailovej adrese odpovednik@quark.sk alebo na adrese Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava.

Komentáre