Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA.


(najmä) pre stredné školy

Ak nám do 30. 4. 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku

V ktorom slovenskom meste pracuje unikátny vedecký tím na príprave nových druhov biomateriálov?

zaradíme vás do žrebovania. Páni profesori, aj vy môžete prihlásiť do súťaže svoju triedu. Piati z vás alebo jedna trieda sa budú môcť zúčastniť exkurzie na UVLF v Košiciach s možnosťou návštevy priestorov určených na testovanie biomateriálov a tiež anatomického múzea. Vaše odpovede na súťažnú úlohu čakáme na e-mailovej adrese odpovednik@quark.sk alebo na adrese Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre