Súťaž

Ak nám do 31. augusta 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku (Čítanie z novej knihy):

Ako sa volal Atilov brat a ako zomrel?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Kronika Jána z Turca od vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre