Súťaž

Ak nám do 28. februára 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktorý známy filozof bol učiteľom Alexandra Veľkého? 

zaradíme vás do žrebovania o knihu Michala Habaja a Františka Hříbala: Alexander Veľký od vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre