Súťaž

Ak nám do 31. marca 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktorý vedec ako jediný v doterajšej histórii získal dve Nobelove ceny za fyziku? 

zaradíme vás do žrebovania o knihu Od tranzistora k integrovanému obvodu (kapitoly z dejín česko-slovenskej mikroelektroniky) od vydavateľstva VEDA.

Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre