Súťaž

Ak nám do 31. mája 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čo rozumieme pod pojmom včelstvo?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Včely – Kompletná príručka pre včelárov a pre všetkých záujemcov o včelárstvo od vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

 

Komentáre