Súťaž

Ak nám do 30. septembra 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktoré slovenské mesto sa považuje za kolísku slovenského (uhorského) medailérstva?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Vladimíra Michaličku: Školské medaily v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky z Centra vedecko-technických informácií SR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre