Súťaž

Ak nám do 30. 11. 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku

Aký je sumárny vzorec nitroglycerínu vyjadrujúci počty atómov prvkov v jednej molekule tejto látky?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Sarah Hermanovej Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva Ikar. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre