Súťaž

Ak nám do 30. novembra 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktorého renesančného filozofa upálili v Ríme za jeho kacírske myšlienky?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Vojtecha Zamarovského: Putovanie do staroveku z vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre