Súťaž

Ak nám do 31. decembra 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Na dvore kráľa Mateja vznikla myšlienka potreby domácej vysokej školy. Kedy a kde bola založená, ako sa volala a ktoré štyri fakulty mala?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Františka Babaia: Uhorskí králi z vydavateľstva Perfekt. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre