Súťaž

Ak nám do 31. januára 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Na ktoré dve základné kategórie delíme orchidey podľa ich rastových návykov? Uveďte ku každej aspoň jeden druh.

zaradíme vás do žrebovania o knihu Sary Rittershausenovej: Spokojná orchidea z vydavateľstva Ikar.

Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre