Súťaž

Ak nám do 29. februára 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čo znamenajú pojmy hypofónia a hypersomnia?

zaradíme vás do žrebovania o knihu R. Hrubého: Depresia a včasné emočné, kognitívne a behaviorálne regulácie z vydavateľstva VEEM. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre