Súťaž

Ak nám do 29. 2 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Považujú sa kaučuky a kaučukom podobné látky za elastoméry?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Sarah Hermanovej Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre