Súťaž

Ak nám do 30. apríla 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Niektoré vysvedčenia v zbierke Múzea školstva a pedagogiky sú podpísané zakladateľom a prvým rektorom Slovenskej vysokej školy technickej. Kto to bol?

zaradíme vás do žrebovania o knihu D. Vaněkovej: Školské vysvedčenia v zbierkach múzea školstva a pedagogiky z Centra vedecko-technických informácií SR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre