Súťaž

Ak nám do 31. júla 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ako sa nazýva a z čoho je odvodené americké ocenenie parodujúce Nobelovu cenu?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Sarah Hermanovej Vedeli ste? Otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia z vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre