Súťaž

Ak nám do 31. augusta 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ktorý ročník podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční tento rok?

Bonusová otázka: Aká forma popularizácie vedy je podľa vás najúčinnejšia, ktorá vedná disciplína by si zaslúžila väčšiu popularizáciu a prečo?

zaradíme vás do žrebovania o knihu kolektívu autorov Ako popularizovať vedu z Centra vedecko-technických informácií SR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre