Súťaž

Ak nám do 30. septembra 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Čo vyjadruje známa poučka: korelácia nie je kauzalita?

zaradíme vás do žrebovania o knihu Mareka Jurkoviča a Jána Kurinca: Klikal som a čítal som aj s prekvapením. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre