Súťaž

Ak nám do 30. novembra 2020 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Z akých projektov pozostávala Misia Štefánik? (Vymenujte aspoň tri.)

zaradíme vás do žrebovania o knihu Štefana Lubyho a Branislava Peťka: Slovenské vesmírne odysey z vydavateľstva VEDA. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre