Súťaž

Ak nám do 30. apríla 2021 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Kde bude Michaela Musilová realizovať víťazný projekt tretieho ročníka súťaže Misia Mars? Nápoveď hľadajte na www.misiamars.sk.

zaradíme vás do žrebovania o knihu L. Lackovičovej: Michaela Musilová – Žena z Marsu z vydavateľstva Artis Omnis aj s prekvapením. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre