Svet na dotyk

Od nového roku vychádza časopis Quark v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN) v Levoči aj v špeciálnej verzii pre nevidiacich a slabozrakých. O sprístupňovaní časopisov a ďalších aktivitách pre zrakovo znevýhodnenú verejnosť sme sa rozprávali s Danielou Dubivskou, šéfredaktorkou redakcie periodík v SKN.

Výber z časopiseckej produkcie SKN v Levoči

Aké služby poskytuje SKN v Levoči?

To je naozaj široká otázka. V SKN, ktorá má v rámci Slovenska jedinečné postavenie, funguje šesť oddelení. Činnosť všetkých menovať nebudem, hoci každé plní dôležitú úlohu. Vo zvukových štúdiách sa načítavajú knihy aj časopisy, robia to profesionálne skúsení načítavatelia. Ide o pomerne náročnú prácu, zdanlivo jednoduchú, ale v skutočnosti namáhavú, vyžadujúcu kvalitný výkon z oboch strán – réžie aj načítavateľa.
Na oddelení tlače a expedície prebieha tlač brailových kníh, časopisov aj iných dokumentov a tiež reliéfnych obrázkov. Občas ich prikladáme pri rôznych príležitostiach kvôli spestreniu aj k našim časopisom. Reprezentatívnym výsledkom kombinácie braila, reliéfov a čiernotlače je náš nástenný reliéfny kalendár, za ktorý sme získali v minulosti už viacero ocenení pre jeho osobitú podobu. A verím, že aj vďaka škále zaujímavých tém. Je to úsilie priblížiť nevidiacim používateľom najmä to, čo je problematické reálne spoznať hmatom, teda rôzne monumenty alebo to, s čím prichádzajú do kontaktu zriedka. V tomto roku sme siahli po téme Z ríše húb. V minulom sme sa venovali téme Braillovho písma, reliéfnej grafike a osobnosti Louisa Brailla, čo bolo tiež zaujímavo poňaté aj vďaka spolupráci so Slovenskou autoritou pre Braillovo písmo (SABP).

Mgr. Daniela Dubivská je 11 rokov redaktorkou, z toho dva roky šéfredaktorkou redakcie časopisov pre nevidiacich a slabozrakých v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Vyštudovala dejiny filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Pracovala ako redaktorka denníka Korzár, redaktorka redakcie umeleckého vysielania Slovenského rozhlasu, šéfredaktorka TV Levoča a externá spolupracovníčka denníka Pravda. Už 10 rokov vedie v SKN Literárny klub pre nevidiacich a inak postihnutých a 37 rokov je členkou Spišského literárneho klubu v Spišskej Novej Vsi. Je autorkou troch básnických zbierok – Karavána rýb, Žena v cudzom brlohu a Vinná z mlčania. K jej záľubám patria literatúra, hudba, film a výtvarné umenie.

Oddelenie knižnično-informačných služieb zabezpečujúce výpožičky kníh našim čitateľom na CD aj v MP3 formáte a Braillovom písme aj e-braile. Ale to by bola téma pre mojich kolegov – vedúcich jednotlivých oddelení.
Oddelenie redakcie poskytuje svojim predplatiteľom časopisy rôzneho druhu v braili, zvuku a zväčšenej čiernotlači, no venuje sa aj iným činnostiam.

Čomu sa venujete v redakcii periodík pre nevidiacich?

Notebook s brailovým riadkom, foto Unsplash/Elizabeth Woolner

Venujeme sa najmä dôkladnej príprave a tvorbe periodík a kalendárov, ktoré majú rôznu podobu, a tiež tvorbe príloh, ktoré sú síce sporadickou záležitosťou, no usilujeme sa nimi obohatiť bežnú tlač. V minulosti to boli prílohy o varení, záhrade, pre lúštiteľov či príloha vtipov o nevidiacich, čo možno niekomu znie paradoxne, ale ich zberateľom je práve nevidiaci zostavovateľ.
Súčasťou našej činnosti je aj organizovanie literárnych klubov. Tie majú tri formy – stretnutia na pôde SKN, výjazdové stretnutia nazvané Klubovania na cestách a Klubovanie na Čingove ako celoslovenský literárny tábor. Pozývame si tam zaujímavých renomovaných literárnych hostí a poskytujeme autorom odbornú spätnú väzbu na ich tvorbu. V tomto roku uzrie svetlo sveta už druhý zborník nevidiacich a slabozrakých autorov pri príležitosti 10. výročia nášho klubu, ktorý vediem spolu s kolegom Jankom Petríkom. Obaja totiž píšeme poéziu, sme dlhoročnými členmi Spišského literárneho klubu v Spišskej Novej Vsi a táto práca nás mimoriadne teší a dáva zmysel vďaka výsledkom.
Radi pripravujeme našim čitateľom aj haptické výstavy, ktoré sa tešia záujmu a radosti zo zážitku. Spolupracujeme na nich najmä so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Práve v spolupráci s ním vznikol aj tohtoročný reliéfny kalendár.

Koľko časopisov u vás vychádza a v akej periodicite?

V súčasnosti vydávame 18 periodík, ktoré pripravujú štyria redaktori. Od nového roku pribudol Quark, z čoho máme veľkú radosť. Naše periodiká vychádzajú ako dvojtýždenník, mesačníky, dvojmesačníky a štvrťročníky. Periodicita sa časom menila, podľa záujmu a potreby čitateľov sme ju upravovali, aj vzhľadom na potrebu držať krok s aktuálnosťou.

Aké je zameranie periodík?

Máme časopis, ktorý reflektuje dianie vo svete zrakovo a inak postihnutých ľudí, prináša rozhovory so zaujímavými osobnosťami so zrakovým a iným postihnutím, to je napríklad zvukový časopis Prameň. Nový život má spravodajsko-publicistický charakter a poskytuje servis zaujímavých aj užitočných rád či zmien v zákonoch, prináša rozhovory a informácie o podujatiach, dáva veľký priestor dopisovateľom, ktorí informujú o svojich aktivitách či úspechoch.
Pre športovcov máme časopis Pohyb, pre šachistov Šach, literátov a umelcov Kultúrno-literárny výber s dielňou pre autorov, kde môžu svoje texty publikovať kvalitní píšuci autori. Vydávame Akord pre hudobníkov, Vierku pre ženy, Novet o vede a technike, ktorý zachytáva pokrok v technológii uľahčujúcej život nevidiacim, ekumenický časopis Nádej, pre mládež Mladosť, monotematický časopis Rozhľady, pre masérov sú tu Dotyky. A z časopisov Slovenka, Život, Diabetik, Zdravie, ktoré vychádzajú pre vidiacu verejnosť, preberáme a zostavujeme vlastnú kompiláciu.
Časopisy autorsky obohacujú redaktori a pestré sú aj vďaka externým spolupracovníkom a našim dopisovateľom.

Ako vyberáte články a informácie pre nevidiacich a slabozrakých?

Snažíme sa vyhnúť povrchnosti a komercii, aj keď si myslím, že aj po tomto type informácií ľudia prahnú. Hlavným kritériom sú však pre nás objektivita a odbornosť, ak ide o články, ktoré majú mať takýto charakter, a samozrejme, sprístupňujeme informácie, ktoré by mohli našich čitateľom vzhľadom na ich zdravotné znevýhodnenie zaujať. Články a rozhovory, ktoré motivujú a ukazujú, čo všetko títo ľudia robia, dokážu a chcú a aké sú ich možnosti realizácie v praktickom živote. Ukazujú iným, ako na to, aby uspeli. Hovoria o ich snoch a o tom, že ich láka mnoho vecí, podobne ako nás. Nie sú tu rozdiely, rozdiel môže byť len v pohľade, ako daného človeka vnímame my.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 1/2023. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Za rozhovor ďakuje redakcia Quarku
Foto L. Kralovičová


Ak nám do 31. januára 2023 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Načo slúžia tri krížiky v elektronickej verzii časopisov pre nevidiacich?

zaradíme vás do žrebovania o reliéfny kalendár na rok 2023 s názvom Z ríše húb z produkcie Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.
Vaše odpovede posielajte na adresu: Redakcia Quark, Staré Grunty 52, 840 01 Bratislava alebo na odpovednik@quark.sk.