Ťažké skriptá minulosťou

Multidisciplinárny tím študentov z Lekárskej fakulty UK, Fakulty informatiky a informačných technológií, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a Vysokej školy múzických umení vytvoril aplikáciu, ktorá pomôže medikom pri zvládaní kľúčového predmetu – anatómie.

Študenti LF UK majú možnosť študovať anatómiu inak.

Anatomický ústav LF UK ako prvý na Slovensku zavádza do výučby predmetu anatómia virtuálnu realitu. Otvára tzv. VAU učebňu – virtuálnu anatomickú učebňu. Jej základom je aplikácia s názvom Human Anatomy VR. Tá získala už niekoľko ocenení a vyvinul ju tím študentov v študentskom startupe Virtual Medicine pod vedením Tomáša Brngála, študenta šiesteho ročníka LF UK.

Učenie v škole aj doma

Tím študentov aplikáciu zadarmo nainštaloval do setov pre virtuálnu realitu Samsung Gear VR na Lekárskej fakulte v Bratislave, ktoré zadarmo dostali od partnerov – spoločnosti Samsung a Nadácie Tatra banky. Študenti sa tak po nasadení VR okuliarov budú môcť začať rovno učiť. Aplikáciu môžu využívať v špecializovanej učebni, v rámci vyučovacieho procesu a po dohode aj v rámci samoštúdia. Zároveň po využití aplikácie vyplnia krátky dotazník a tým pomôžu mladým vývojárom aplikáciu ešte vylepšiť. Ostatní záujemcovia si ju môžu jednoducho stiahnuť z Oculus store, ktorý majú pri používaní VR headsetu automaticky v telefóne. Aplikácia si bude automaticky sťahovať aj nové aktualizácie.

Vyriešené problémy

Veľké knihy, hrubé skriptá či množstvo poznámok už študenti čoskoro nebudú potrebovať.

Najväčší problém pri vývoji mal tím s optimalizáciou mobilnej VR aplikácie tak, aby stabilne fungovala na 60 obrázkoch za sekundu a zároveň, aby pri tom boli použité presné anatomické modely, vyžadujúce vysoký výkon na ich spracovávanie. Ďalším problémom bolo aj samotné modelovanie a úprava anatomických modelov, keďže musia byť veľmi presné a detailné. Momentálne obmedzenie je len v potrebe použitia výkonnejších smartfónov spolu s VR headsetom.

Tomáš a jeho tím sprístupnili anatómiu človeka aj bežným ľuďom a umožnili im takmer sa dotknúť a pochopiť fungovanie všetkých našich orgánov. Zároveň však urobili z anatómie oveľa zábavnejší a stráviteľnejší predmet pre medikov, než to bolo doteraz, uviedla prednostka Anatomického ústavu LF UK doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

O aplikáciu už prejavili záujem aj študenti z Česka, či ľudia, ktorí sa vôbec medicínou nezaoberajú.

R

foto Samsung

Komentáre