1929-01-03

sa narodil Gordon Earle Moore, americký inžinier a podnikateľ, ktorý spolu s R. Noycom založil firmu Intel. Je autorom tzv. Moorovho zákona, ktorý hovorí, že počet tranzistorov v integrovanom obvode sa zdvojnásobí každý rok (v roku 1975 odhad upravil na dva roky). Zomrel v roku 2023.