1992-01-03

sa začala výroba v podniku na výrobu automobilov Volkswagen Bratislava.