1783-01-15

sa v Brezne nad Hronom narodil Daniel Kmeť, slovenský hvezdár, pedagóg a publicista. Zomrel v roku 1825.