1847-01-18

sa v Háji narodil Michal Dérer, popredný pedagóg Banskej a lesníckej akadémie, profesor na odbornej banskej škole v Banskej Štiavnici, ktorý mal zásluhy o rozvoj odborného baníckeho a hutníckeho školstva. Neskôr sa stal odborníkom v železiarskej praxi. Zavádzal a propagoval novú techniku. Zomrel v roku 1915.