1907-01-18

sa v Šarišskom Štiavniku narodil Dionýz Ilkovič, slovenský fyzik, fyzikálny chemik a vysokoškolský pedagóg rusínskeho pôvodu, ktorý spolu s J. Heyrovským rozpracoval teoretické základy polarografie. Je autorom prvej slovenskej vysokoškolskej učebnice fyziky a jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej akadémie vied. Zomrel v roku 1980.