1908-01-22

sa narodil Lev Davidovič Landau, sovietsky fyzik, ktorého práce zahŕňajú širokú oblasť teoretickej fyziky, od hydrodynamiky až po teóriu elementárnych častíc. Zomrel v roku 1968.