1918-01-23

sa narodila Gertrude Belle Elionová, americká biochemička a farmakologička, držiteľka Nobelovej cenu za fyziológiu a medicínu za rok 1988, za vývoj dôležitých farmakologických princípov. Zomrela v roku 1999.