1627-01-24

sa narodil sir Robert Boyle, britský fyzik a chemik, patril medzi zakladateľov modernej analytickej chémie, vymedzil základnú chemickú terminológiu (prvok, zlúčenina, zmes), objavil vzťah medzi tlakom a objemom plynov (Boylov-Mariotov zákon). Zomrel v roku 1691.