1838-01-29

sa narodil Edward Williams Morley, americký chemik a fyzik, ktorý spolupracoval s A. Michelsonom na experimente zahŕňajúcom presné merania rýchlosti svetla v rôznych smeroch. Výsledky pokusu viedli k formulovaniu Einsteinovej špeciálnej teórie relativity. Skúmal aj koncentráciu kyslíka v atmosfére a rýchlosť svetla v magnetickom poli. Zomrel v roku 1923.