1958-02-01

vypustili v USA prvú americkú umelú družicu Explorer 1.