0000-02-04

Medzinárodný deň boja proti nezamestnanosti