1897-04-02

vo Viedni promovali Gabriele Possanerovú ako prvú lekárku v Rakúsko-Uhorsku.