1812-02-07

sa narodil Charles Dickens, anglický románopisec. Zomrel v roku 1870.