1834-02-08

sa narodil Dmitrij Ivanovič Mendelejev, ruský chemik, ktorý formuloval periodický zákon a zostavil prvú verziu periodickej tabuľky. Vynechal v nej voľné miesta pre zatiaľ neobjavené chemické prvky, ktorých vlastnosti predpokladal. Krátko na to boli tieto prvky (gálium, skandium a germánium) objavené a ich vlastnosti zodpovedali jeho predpovediam. Zomrel v roku 1907.