1804-02-12

sa narodil Heinrich Lenz, nemecký fyzik, ktorý v roku 1833 sformuloval Lenzov zákon. V roku 1842 objavil nezávisle aj Joulov zákon, ruskí fyzici preto vždy používajú názov Joule-Lenzov zákon. Zomrel v roku 1865.