1809-02-12

sa narodil Charles Robert Darwin, britský prírodovedec a pôvodca teórie evolúcie prirodzeným výberom, autor významného diela O pôvode druhov. Počas plavby na lodi HMS Beagle zhromaždil obrovské množstvo exemplárov, ktorými dokázal, že druhy nie sú nemenné, ale ustavične sa vyvíjajú. Zomrel v roku 1882.