1877-02-12

sa narodil Louis Renault, francúzsky priemyselník, zakladateľ automobilky Renault a priekopník automobilového priemyslu. Zomrel v roku 1944.