1743-02-13

sa narodil sir Joseph Banks, anglický prírodovedec, botanik, ktorý priniesol na Západ množstvo nových rastlín vrátane eukalyptu a pomohol založiť Kráľovské botanické záhrady v londýnskej lokalite Kew. V roku 1768 sa pripojil k výprave Kráľovskej spoločnosti vedenej J. Cookom a na lodi HMS Endeavour smerujúcej do južnej časti Tichého oceána. Na ceste zhromaždil množstvo exemplárov a neskôr napísal vedeckú správu o plavbe a objavoch. Zaujímal sa o praktické a komerčné využitie rastlín a ich prepravu do iných krajín. Pomenovali po ňom asi 80 druhov a rod Banksia. Zomrel v roku 1820.