1992-02-13

bol v ČSFR oficiálne spustený internet, ako prvé bolo pripojené ČVUT v Prahe.