1848-02-16

sa narodil Hugo de Vries, holandský botanik a genetik, ktorý sa preslávil najmä výskumom mutácií rastlín. Opätovne objavil Mendelove zákony dedičnosti, prišiel s hypotézou o existencii pangénov a experimentoval s osmózou. Zomrel v roku 1935.