1473-02-19

sa narodil Mikuláš Kopernik, poľsko-nemecký renesančný polyhistor, tvorca heliocentrickej sústavy. V roku 1543, teda v roku, keď zomrel, vydal dielo De revolutionibus orbitum coelestium (Obehy nebeských sfér), v ktorom predstavil plne prediktívny matematický model heliocentrickej slnečnej sústavy. Zem a všetky ostatné planéty v ňom obiehali okolo Slnka a všetky vesmírne telesá vykonávali kruhový pohyb. Zomrel v roku 1543.