1922-02-21

sa narodil Ing. Ján Zelinka, slovenský molekulárny biológ, biochemik, profesor Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.