1899-02-27

sa narodil Charles Herbert Best, americko-kanadský vedec pôsobiaci v oblasti medicíny. V roku 1921 pomohol objaviť inzulín, z ktorého sa stal štandardný liek na cukrovku. Neskôr vyvinul heparín a uvedomil si, že ide o antikoagulancium významné v prevencii zrážania krvi. Zomrel v roku 1978.