1846-03-01

sa narodil Eugen Ruffínyi, slovenský banský inžinier, jaskyniar, objaviteľ objaviteľ Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorá bola v roku 1887 ako prvá jaskyňa v Európe elektricky osvetlená. Zomrel v roku 1924.