1907-03-01

sa narodil MUDr. Jozef Šuster, slovenský lekár oftalmológ, univerzitný profesor, venoval sa problémom preventívnej liečby. Zomrel v roku 1980.