1847-03-03

sa narodil Alexander Graham Bell, americký vynálezca škótskeho pôvodu, ktorý dostal patent na prvý telefónny systém (1876). Pri premene zvuku na elektrický signál jeho telefón využíval tenkú membránu, ktorá pri nasmerovaní zvuku na ňu vibrovala, čím spôsobovala pohyb zmagnetizovanej železnej tyčky pred elektromagnetom. Na opačnom konci vedenia signál vstupoval do elektromagnetu prijímača a spôsoboval vibráciu tenkej kovovej platničky, čím vznikali zvukové vlny. Zomrel v roku 1922.