1512-03-05

sa narodil Gerhard Mercator, flámsky kartograf a matematik nemeckého pôvodu, autor Mercatorovho zobrazenia (1569). Využil slovo atlas pre kolekciu máp a v 1570 zostavil prvý moderný atlas. Tiež vymyslel novú metódu výroby glóbusov, ktorá umožnila ich hromadnú produkciu. Zomrel v roku 1594.