1849-03-07

sa narodil Luther Burbank, americký botanik, ktorý vyšľachtil viac ako 800 odrôd rastlín a pomohol transformovať šľachtiteľstvo na modernú vedu, čím podporil neskorší rozvoj genetiky. Jeho cieľom bolo zvýšiť kvalitu rastlín, a tým aj dodávku potravín na celom svete. Tzv. Burbankov zemiak zaviedli v Írsku s cieľom potlačiť epidémiu plesne zemiakovej. Zomrel v roku 1926.